Ang Plano Ng Diyos Sa Kaligtasan – Jun Lumingkit v2 – Tagalog Bible Study – Salvation

Ang Plano Ng Diyos Sa Kaligtasan – Jun Lumingkit v2 – Tagalog Bible Study – Salvation

Spread the love

Tagalog/Filipino Bible Study – by Bro. Jun Lumingkit.

/home/wingp/Desktop/2012-jun-lumingkit-v2/03b-Ang_Plano_Ng_Diyos_Sa_Kaligtasan-Jun_Lumingkit.mp4

Video